YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MİSYONUMUZ
 
Üniversite kültürümüzün geliştirilmesi, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin hayata geçirilmesini
sağlamak amacıyla programlar sunarak, rekabeti ve uygulamayı temel alan, sürdürülebilir
ekonomiye katkı sağlayan, teknoloji odaklı bir toplum için; paydaşlarımızın beceri ve
yetkinliklerini geliştirmek ve girişimlerinin başarılı olması için gerekli bağlantıları
kurmalarını sağlamak; bunları gerçekleştirirken, girişimcilik ve inovasyon konularında
bilginin sınırlarını geliştirecek araştırmalara öncülük etmek, kampüste ve toplumda
girişimciliği teşvik eden değişim ve gelişim fırsatlarını yakalamak merkezimizin misyonudur.

VİZYONUMUZ
 
Girişimcilik ve inovasyon ekosistemi için önde gelen bir buluşma noktası olmak.
Girişimcilik ve inovasyon alanlarında çalışan tüm akademisyenleri ve merkezleri bir araya
getiren ulusal olarak tanınan önemli bir merkez olmak.
Paydaşlarımıza sunduğumuz konferanslar, söyleşiler, sertifika programları, atölye çalışmaları
ve seminerler ile girişimcilik ve yenilikçilik yolunda ilham kaynağı olmak.
Girişimcilik ve inovasyon eğitimi ve araştırması alanında uluslararası tanınan lider bir merkez
olmak.