YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çalışma Alanlarımız
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tüm paydaşlarına alternatif girişimcilik ve inovasyon süreçleri sunmaktadır.
Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  1. Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için gerekli koşulları, ilkeleri incelemek, bu konudaki sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek.
  2. Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon gelişimi ile ilgili ihtisas kitaplığı, arşivi ve vaka veri tabanı oluşturmak.
  3. Girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak.
  4. ç) Girişimcilik alanında yaratıcı ve yenilikçi uygulama ve araştırma çalışmaları ile yayınlar yapmak.
  5. Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek.
  6. Öğrencileri, akademik personeli ve girişimcileri, girişimcilik konusunda teşvik etmek ve başarılı işletmeler kurmalarını sağlamak için gerekli becerilerle donatmak için çalışmalar yapmak.
  7. Girişim hareketlerinin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek.
  8. Akademik çevreler, iş dünyası ve idari kurumları bir araya getirerek, girişimcilik alanında profesyonel hizmetlerin koordinesini yapmak; akademik çevreler ve iş dünyası için eğitim hizmetleri ve sertifika programları düzenlemek.